Відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії у дітей

Назва захворювання Види лікування (види операцій, процедур або інше лікування)
1 Транспозиція магістральних судин Балонна атріосептостомія, процедура Рашкінда
2 Коарктація аорти Балонна дилатація коарктації аорти
3 Коарктація аорти Стентування коарктації аорти
4 Атрезія легеневої артерії Перфорація клапана легеневої артерії
5 Атрезія легеневої артерії Стентування відкритої артеріальної протоки, стентування Боталової протоки
6 Стеноз легеневої артерії Балонна дилатація стенозу легеневої артерії
7 Аортальний стеноз Балонна дилатація аортального стенозу
8 Стеноз кондуїту Балонна дилатація стенозу кондуїта
9 Тетрада Фалло Балонна дилатація стенозу легеневої артерії
10 Стеноз гілок легеневої артерії Балонна дилатація стенозу гілок легеневої артерії
11 Відкрита артеріальна протока Закриття відкритої артеріальної протоки окклюдером
12 Дефект міжпередсердної перетинки Закриття дефекту міжпередсердної перетинки окклюдером
13 Дефект міжшлуночкової перетинки Закриття дефекту міжшлуночкової перетинки окклюдером
14 Вроджена вада серця Зондування порожнин серця

 

Протягом багатьох віків лікарі-хірурги намагалися мінімізувати негативний вплив кардіохірургічних операцій на організм пацієнта. В минулому столітті з’явився новий напрямок в кардіології та кардіохірургії – ендоваскулярна хірургія. Розвиток цієї гілки медицини у поєднанні з новітніми технологіями дозволяє на сьогоднішній день виконувати операції на серці без розрізу. Такі втручання є малоінвазивним. Це означає, що при їх виконанні немає потреби в проведенні глибокого тривалого наркозу, переливанні компонентів крові, штучній вентиляції легень. Як наслідок малоінвазивні втручання мають менший ризик та травматичність для пацієнта. Завдяки цим перевагам рентгенендоваскулярні втручання стали «операцією вибору» при багатьох вроджених вадах серця.

Лікарі відділення мають найбільший в Україні досвід виконання ендоваскулярних діагностичних та хірургічних втручань при вроджених вадах серця у дітей всіх вікових груп, починаючи з новонароджених перших годин життя і закінчуючи дорослими пацієнтами з вродженими вадами серця.

Щорічно рентгенендоваскулярними хірургами відділення проводиться понад 800 втручань. У своїй роботі спеціалісти дотримуються  європейських та американських протоколів, нормативів, рекомендацій по наданню кардіохірургічної допомоги. Наукова робота, участь в міжнародних спеціалізованих конференціях, тісна співпраця з кардіологами та кардіохірургами дозволяють вдосконалювати існуючі та розробляти нові методи ендоваскулярного лікування серцево-судинної патології.

Вперше в Україні співробітниками відділення було проведено та впроваджено в медичну практику низку сучасних ендоваскулярних методів лікування – балонна атріосептостомія під контролем ехокардіографії, перфорація атрезованого клапану легеневої артерії, стентування артеріального протока тощо. Це дозволяє врятувати сотні дитячих житів. Дві рентгенопераційних Центру оснащені сучасним обладнанням. Для проведення втручань використовується інструментарій та імпланти провідних світових виробників.

На сьогоднішній день ми виконуємо весь спектр ендоваскулярних операцій при вроджених вадах серця:

  • діагностична катетеризація серця і судин з проведенням ангіо- та кардіографії;
  • створення та розширення міжпредсердного сполучення (ендоваскулярна транссептальна пункція, атріосептостомія);
  • закриття септальних дефектів за допомогою ендоваскулярного методу (закриття дефектів міжпередсердної та міжшлуночкової перетинки) з використанням окклюдерів і спіралей;
  • закриття аномальних судин та судинних сполучень (відкритого артеріального протоку, патологічних колатеральних судин, коронарних фістул, судинних мальформацій) з використанням окклюдерів, спіралей та емболів;
  • балонна вальвулопластика стенозованих клапанів серця і клапановмісних протезів (клапана легеневої артерії, аортального клапана, мітрального клапана);
  • балонна ангіопластика (при коарктації аорти, стенозах гілок легеневої артерії, ятрогенних артеріальних і венозних стенозах);
  • стентування (при коарктації аорти, стенозах гілок легеневої артерії, стенозах системних вен, ятрогенних артеріальних і венозних стенозах).

Великий досвід, участь у міжнародних кардіохірургічних конференціях, періодичне навчання в провідних клініках світу, наукові досягнення, тісне співробітництво з суміжними спеціалістами забезпечують високий рівень та відмінні результати в наданні кардіохірургічної допомоги дітям з вадами серця. Ми завжди памятаємо, що найдорожче для батьків – здоровя дитини.

 

Наші лікарі

Кузьменко Юлія Леонідівна Завідуюча відділенням рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії, к.мед.н., лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії

Максименко Андрій Віталійович Завідуючий науково-консультативного відділу по рентгенхірургічним методам лікування дітей раннього віку, к.мед.н., лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії

Довгалюк Аркадій Аскарович Завідуючий лабораторією науково-діагностичного відділу координації наукових досліджень, к.мед.н., лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії

Мотречко Олександра Олексіївна Лікар-хірург серцево-судинний

Радченко Маріанна Петрівна Лікар-хірург серцево-судинний