Відділення кардіохірургії новонароджених та раннього дитинства

В нашому Центрі проводиться хірургічна корекція всього спектру вроджених вад серця у дітей віком від декількох годин життя до підліткового віку. Також ми проводимо хірургічну корекцію всього спектру хірургічної патології серця у такої особливої категорії пацієнтів, як дорослі з вродженими вадами серця (GUCH). Це ті пацієнти зі складними вродженими вадами, які успішно перенесли перші етапи хірургічного лікування вади в дитинстві, але потребують наступних етапів хірургічної корекції в підлітковому та дорослому віці. Дана категорія  пацієнтів стала дуже чисельною не тільки в Україні, але й у світі завдяки значним досягненням дитячої кардіохірургії за останні десятиліття. Це дозволило значно покращити якість життя пацієнтів зі складними вродженими вадами, які в недалекому минулому вважались неоперабельними.

Найпоширеніші вроджені вади серця, які успішно лікують в Центрі:

  • відкрита артеріальна протока – хірургічне закриття (перев’язка) та ендоваскулярна окллюзія (ми проводимо понад 100 таких операцій на рік);
  • дефект міжпередсердної перегородки – хірургічне закриття (пластика дефекту), в тому числі – з використанням малоінвазивного, косметичного (бокового) доступу та ендоваскулярне закриття окклюдером (ми проводимо до 200 таких операцій на рік);
  • дефект міжшлуночкової перегородки (в тому числі – множинні дефекти міжшлуночкової перегородки) – хірургічне закриття (пластика дефекту), ендоваскулярне закриття окклюдером (ми проводимо близько 200 таких операцій на рік);
  • коарктація аорти (в тому числі – критична коарктація) – всі методики усунення коарктації аорти, в тому числі  – всі види складної пластики дуги аорти при її гіпоплазії (ми проводимо близько 80 таких операцій на рік);
  • транспозиція магістральних судин – операція артеріального переключення, в тому числі – за унікальною методикою, що розроблена в нашому Центрі. При ній хірургічна корекція вади проводиться в перші години життя дитини з використанням її власної (аутологічної) пуповинної крові. Це дозволяє уникнути використання донорської крові (ми проводимо від 50 до 90 таких операцій на рік);
  • тотальний аномальний дренаж легеневих вен (критична вада серця, що потребує корекції якнайшвидше) – радикальна хірургічна корекція (ми проводимо близько 20 таких операцій на рік);
  • тетрада Фалло – радикальна корекція вади з тенденцією до максимального збереження власного клапану легеневої артерії (ми проводимо близько 70 таких операцій на рік);
  • аортальний стеноз (в тому числі – критичний аортальний стеноз) – хірургічна корекція вади у дітей віком від новонароджених до підлітків з використанням таких методик, як пластика клапана, операція Росса (протезування аортального клапана легеневим аутографтом), протезування клапана (механічні та біологічні протези), операція Озакі, ендоваскулярна балонна вальвулопластика (ми проводимо близько 60 таких операцій на рік);
  • мітральний стеноз – весь спектр пластичних операцій на клапані від розширення стулок до створення штучних хорд клапана, протезування клапана механічними та біологічними протезами (ми проводимо близько 20 таких операцій на рік);
  • хірургічна корекція спектру вад з єдиним функціональним шлуночком серця – повна етапна хірургічна корекція від звужування легеневої артерії або системно легеневого анастамоза до операцій Гленна (двонаправлений кавопульмональний анастомоз) та Фонтена – тотальне кавопульмональне сполучення (ми проводимо близько 60 таких операцій на рік);

Перелічені вроджені вади серця – найпоширеніші, проте це далеко не весь спектр вродженої патології серця. Ми проводимо успішну хірургічну корекцію всього спектру вроджених вад серця у дітей, підлітків та дорослих.

Схема роботи з пацієнтом від моменту першого звернення до повного одуження:

перший етап – пацієнта направляють в клініку на обстеження;

другий етап – пацієнта в день прийому реєструють та направляють на обстеження – ехокардіографію, електрокардіографію;

третій етап включає:

1 варіант – при наявності вади серця, якут необхідно коригувати найближчим часом, пацієнта госпіталізують в кардіологічне відділення та призначають лікуючого лікаря – кардіолога. Він проводить передопераційне лікування для покращення стану дитини перед операцією та призначає необхідні аналізи, додаткові інструментальні методи обстеження (КТ, МРТ, ангіокардіографія) для деталізації анатомії вади серця та складання тактики хірургічного лікування;

2 варіант  – при наявності вади серця, але неоптимальному віці пацієнта для проведення хірургічної корекції вади пацієнту призначають необхідну медикаментозну терапію для поліпшення його стану та виписують під амбулаторний нагляд, призначають дату чергового візиту або безпосередньо дату проведення операції;

3 варіант – при наявності критичної вади серця або у випадку важкого чи нестабільного клінічного стану пацієнта його госпіталізують безпосередньо у відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ).  Там стабілізують стан та проводять діагностику та додаткове обстеження в умовах відділення, визначають лікувальну тактику та проводять хірургічне або ендоваскулярне втручання в терміновому порядку.

четвертий етап – проведення планового хірургічного втручання. Після закінчення операції пацієнт перебуває у відділенні реанімації протягом періоду, необхідного для покращення його стану. Після цього його переводять в стаціонарне відділення для завершення післяопераційного лікування. Тривалість перебування у ВРІТ індивідуальна для кожного пацієнта та залежить від складності його передопераційного стану, проведеного хірургічного втручання та динаміки покращення стану після операції;

п’ятий етап – пацієнта в задовільному стані переводять в палату кардіологічного відділення для завершення необхідного післяопераційного лікування;

шостий етап – пацієнта виписують із стаціонару під амбулаторний нагляд зі всіма необхідними рекомендаціями стосовно медикаментозного лікування (якщо пацієнт його потребує), визначають  дати повторних амбулаторних візитів до Центру.

Наша клініка має низку  переваг перед іншими профільними закладами. У нас виконується близько 2000 кардіохірургічних та ендоваскулярних втручань всього спектру вроджених вад серця у дітей всіх вікових категорій. При цьому показники летальності – близько 1%. В Європі вони складають у середньому 3%.

Центр має найсучасніше обладнання, необхідне для проведення точної діагностики, успішної хірургічної корекції та післяопераційного лікування пацієнтів як у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, так і в стаціонарі.

Фахівці Центру постійно підвищують свій професійний рівень. Вони проведять наукові дослідження з актуальних проблем дитячої кардіології та кардіохірургії, стажуються в провідних профільних клініках Європи і світу, беруть участь у престижних міжнародних конгресах та конференціях. Велика кількість  наших лікарів є кандидатами та докторами медичних наук. Центер регулярно проводить телеконференції з  провідними кардіохірургічними клініками Європи та США.

Спеціалістами Центру вперше в Україні розроблено та впроваджено унікальну програму пренатальної діагностики плоду. У 2009 році вперше у світі Ілля Ємець та його колеги використали пуповинну кров при операції на серці в перші години життя дитини. Цей метод  отримав назву “українського”.

Телефон відповідального за хірургічну роботу у відділенні, лікар-хірург серцево-судинний вищої категорії, к.мед.н. Секелика Р.І.   (044) 284-03-15

Телефон хірургічної ординаторської (044)284-03-37

Наші лікарі

Ємець Ілля Миколайович директор Центру, кардіохірург, д.мед.н, професор

Секелик Роман Ігорович відповідальний за хірургічну роботу у відділенні, лікар-хірург серцево-судинний вищої категорії, к.мед.н.

Романюк Олександр Миколайович хірург серцево-судинний вищої категорії, к.мед.н., доцент кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО ім. Шупика П.Л.

Чорненька Єкатерина Миколаївна лікар-хірург серцево-судинний I категорії

Авєтян Ася Мартінівна лікар-хірург серцево-судинний, аспірант кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії

Сафонов Всеволод Васильович лікар-хірург серцево-судинний

Криволап Дмитро Вікторович лікар-хірург серцево-судинний

Ячнік Олександр Федорович лікар-хірург серцево-судинний II категорії

Манько Сергій Володимирович лікар-хірург серцево-судинний II категорії

Мартищенко Віталій Григорович лікар-інтерн

Кожокар Дмитро Миколайович лікар-інтерн