Історія клініки

Головна будівля лікарні. Лицевий і боковий фасади

В 1992 році було відкрито відділення кардіохірургії та реанімації новонароджених при Інституті серцево-судинної хірургії (ІССХ) АМН України. В цьому ж році було проведено першу успішну оперативну корекцію вродженої вади у новонародженого.

В1996 році було створено науковий відділ кардіохірургії та реанімації новонароджених при ІССХ АМН України, який очолив Ілля Ємець. Ввібравши досвід декількох зарубіжних шкіл кардіохірургів Сіднея, Мельбурна (Австралія), Торонто (Канада).

Парижа (Франція), він очолив першу і основну в нашій країні спеціалізовану установу, яка надає консультативно-лікувальну допомогу новонародженим із вродженими вадами серця не тільки для жителів України, але і для країн СНД.


Група лікарів клініки

В 2003 році створена Державна установа «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.04.2003 року №150 на виконання постанови Верховної Ради України від 06.03. 2003 року №631-IV «Про створення та оснащення в Україні Центру кардіохірургії немовлят».

У 2006 році Центр з ІССХ НАМН України ім. М.М. Амосова переїхав в нове приміщення по вул. Чорновола 28/1. Корпус Центру розміщено в історичній будівлі «Безкоштовної лікарні цесаревича Миколи для чорноробів», збудованій у 1894 році на кошти відомого київського мецената Терещенка Ніколи Артемійовича. У грудні 2010 році було відкрито другий корпус Центру по вул. Мельникова 24.


Учню від учителя. Ілля Ємець та Володимир Жовнір

Таким чином Іллею Ємцем була закладена основа медичної дисципліни кардіохірургія новонароджених в Україні. Не зважаючи на те, що вітчизняна і закордонна медицина за останні десятиліття накопила великий досвід хірургічного лікування вад серця, особливо вроджених, проте кожен новонароджений із складними вадами серця являє собою особливу найважчу діагностичну задачу. І на даний час проблема діагностики вроджених вад серця на ранніх етапах розвитку новонародженого стала одним із провідних науково-практичних напрямків Центру та розкрила перспективи розвитку ранньої пренатальної діагностики та хірургічного лікування критичних вад серця в нашій країні.

Починаючи з 2006 року Центр вперше почав представляти медичній громадськості цілий ряд нових революційних методик лікування серцево-судинних захворювань у новонароджених та дітей раннього віку. Під керівництвом директора Центру Іллі Ємця були створені і впроваджені основні кардіохірургічні технології, завдяки продуктивній науковій програмі, переходу до новаторських хірургічних технологій та вибраному направлено-хірургічному лікуванню хвороб серця і судин новонароджених та дітей.

 


Губернатор Rotary клубу Джек Олсон, завдяки якому українські кардіохірурги навчилися оперувати найменьших дітей, разом з Іллею Ємцем та маленьким пацієнтом на “Пробізі під каштанами – 2012”

Світовий рівень

Центр став в один ряд з передовими хірургічними клініками в світі. Центр є унікальним за віковим складом пацієнтів та рівнем складності операцій, які тут виконуються (за їх кількістю Центр посідає перше місце в Європі). З часу заснування Центру (2003 р.) зросла кількість складних операцій, і при цьому знизився рівень післяопераційної летальності.

Починаючи з 2006 року Центр вперше почав представляти медичній громадськості цілий ряд нових революційних методик лікування серцево-судинних захворювань у новонароджених та дітей раннього віку. Під керівництвом директора Центру д.мед.н. Ємця І.М. були створені і впроваджені основні кардіохірургічні технології, завдяки продуктивній науковій програмі, переходу до новаторських хірургічних технологій та вибраному направлено-хірургічному лікуванню хвороб серця і судин новонароджених та дітей.


Ілля Ємець та видатний кардіохірург Тімоті Картмілл (Австралія) на “Пробізі під каштанами – 2011” в оточенні дітей які в минулому пройшли лікування в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Центр став в один ряд з передовими хірургічними клініками в світі. Центр є унікальним за віковим складом пацієнтів та рівнем складності операцій, які тут виконуються (за їх кількістю Центр посідає перше місце в Європі).

З часу заснування Центру (2003р.) зросла кількість складних операцій, і при цьому знизився рівень післяопераційної летальності. За останніх 10 років в Центрі проконсультовано 281 559 пацієнтів з вродженими та набутими вадами серця.

Виконано 16 505 кардіохірургічних операцій, в тому числі – у 7 419 дітей віком до одного року. Також проведено 144 300 спеціалізованих ехокардіографічних обстежень, 157 501 високоінформативних рентгенодіагностичних обстежень.

 

 


. Ілля Ємець та його перший пацієнт, який був врятований радикальною корекцією вродженої вади в ранньому віці – Михайло Кікоть. Саме з цього хлопчика в 1992 році почалася історія української кардіохірургії немовлят. Тепер хлопчиків і дівчаток життя та здоров’я яких було врятовано в нашому Центрі вже тисячі.

Виявлення вроджених вад серця в утробі

У 2014 році в Центрі проконсультовано 25 133 пацієнта, госпіталізовано – 4 253, виконано операцій – 2 898. Рівень післяопераційної летальності становить 0,89% порівняно з 3-4% у кращих західноєвропейських і американських клініках.

Вроджені вади серця займають одне з перших місць серед аномалій людини та зустрічаються у 4-8 новонароджених на 1000 новонароджених живими.

Тому на сьогоднішній день однією з актуальніших проблем дитячої кардіології є рання діагностика ВПС особливо складних з критичним перебігом у перші дні та тижні життя новонародженого. Центр став одним із провідних по організації та веденню вагітності та пологів у жінок з пренатально встановленими вадами серця.

Спеціалізованою допомогою щодо виявлення вроджених вад серця розпочинається з ультразвукового скринінгу на 1-му рівні надання медичної допомоги та згідно Урядової програми створення перинатальних центрів в Україні, ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» є ініціатором підготовки спеціалістів кардіологів із регіонів.


Зросла кількість обстежень вагітних у яких близько 50% за останні три роки діагностується вроджена вада серця плода, тобто кожне друге обстеження серця плода виявлено патологію серцево-судинної системи з них більш третини критичні, що вимагають особливого перинатального алгоритму щодо народження і транспортування дитини у перші години життя до кардіохірургічного Центру.

Пам’ятний подарунок директору Центра Іллі Ємцю від великого кардіохірурга, Миколи Амосова

Рання пренатальна діагностика ВВС змінила перинатальну тактику ведення близько 80% вагітних з діагнозом критичні ВВС у плода народжували поблизу кардіохірургічного центру. Тому одразу збільшилась кількість новонароджених з критичними ВВС діагностованими пренатально з 3,6% до 20,2%. Це призвело до зниження післяопераційної летальності, що підтверджує ефективність методу пренатальної ультразвукової діагностики в складі ранньої кардіохірургічної допомоги в Україні.

З перших кроків Центру за короткий період під керівництвом та безпосередньою участю Іллі Ємця було впроваджено широкий спектр кардіохірургічних втручань при вроджених вадах серця починаючи від новонароджених до дорослого пацієнта.

З кожним роком впроваджуються в практику Міністерства охорони здоров’я України нові технології оперативного втручання у новонароджених, наприклад: перша в Україні операція Росса у новонародженого, онкологічні операції у дітей із застосуванням штучного кровообігу, перша в Україні пластика трахеї із застосуванням штучного кровообігу, перша в Україні операція Ross II, Damus-Kye-Stansel та інші.