Володимир Аполлінарійович Жовнір

Головний лікар ДУ «Науково практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», доктор медичних наук.

E-mail: vladimir_zhovnir@yahoo.com

Освіта

 • Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця факультет педіатрія – 1992 р.
 • Інтерн на базі Київського медичного Інституту ім. О.О. Богомольця. Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Анестезіологія» – 1992 – 1994 рр.
 • Захистив кандидатську дисертацію за темою: «Корекція синдрому низького серцевого викиду у пацієнтів з критичними вродженими вадами серця» по спеціальності 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія» – 2006 р
 • Присвоєно звання Заслужений лікар України – 2013 р.
 • Захистив докторську дисертацію за темою: «Аутогемотрансфузійні технології в неонатальній кардіохірургії» по спеціальності 14.01.30 – «анестезіологія та інтенсивна терапія» – 2015 р.

Кар`єра:

 • Лікар-анестезіолог у відділенні реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургії новонароджених Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. Н.Н. Амосова НАМН України – 1992 – 2000 рр.
 • Завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургії новонароджених Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України – 2000 – 2006 рр.
 • Завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургії новонароджених в ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» 2006 – 2008 рр.
 • Головний лікар ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» 2008 – 2010 рр.
 • Виконуючий обов’язки директора ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» з грудня 2010 р по травень 2011 р
 • Головний лікар ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» з травня 2011 р. по теперішній час

Досягнення:

Грамота Верховної Ради України за наукову роботу 2011 р

Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», 1 червня 2013 № 311/2013.

Є президентом 6 Українських Форумів дитячих анестезіологів.

Найважливіші наукові досягнення д.мед.н В.А. Жовніра пов’язані з розробкою і впровадженням в практику аутогемотрансфузіонних технологій в неонатальну кардіохірургію у вигляді мультидисциплінарної багатофункціональної організаційної системи надання медичної допомоги новонародженим з вродженими вадами серця (ВВС). Вперше в Україні в 2015 р. в докторській дисертації В.А. Жовніра був впроваджений інноваційний метод який дозволяє оперувати зі штучним кровообігом навіть новонароджених з критичними вродженим вадами серця без застосування компонентів донорської крові. Системність і блискучі результати описаного напрямку не мають аналогів у світовій медичній практиці. Крім того, радикальна корекція вади серця в період так званої транзиторної гемодинаміки, коли відбувається зміна фетального типу кровообігу на постнатальний в перші години життя дозволяють дитині з транспозицією магістральних судин перебувати в компенсованому стані. Як наслідок, це дозволяє уникнути використання будь-яких медикаментів, штучної вентиляції легенів, балонної атріосептостомія перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, який триває 2-3 години від народження. Впровадження результатів роботи дозволило ввести злагоджений і чіткий алгоритм взаємодії акушерської та неонатальної-кардіохірургічної служб, що значно поліпшило якість медичної допомоги новонародженим з критичними ВВС.

Бере участь в фундаментальних і прикладних науково-дослідних роботах, розроблені і впроваджені інноваційні науково-технічні методи лікування хворих з вродженою кардіоміопатією і легеневою гіпертензією.

В.А. Жовнір відповідальний виконавець двох науково-дослідних робіт «Фундаментальне дослідження імунобіохімічніх властивостей компонентів кордової крові і з’ясування можливості її використання в комплексному лікуванні хвороб серцево-судинної системи у дітей» (2010-2012 рр.) і «Дослідження молекулярно-біологічних механізмів впливу аутологічної крові на організм новонароджених і малюків при хірургічному лікуванні вроджених вад серця» (2013-2015 рр.), керівник прикладної НДР «Розробити методи інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення пацієнтів з гострим коронарним синдромом при цукровому діабеті» (2017-2019 рр.). За результатами виконання даних фундаментальних робіт було захищено 1 докторську дисертацію і 4 кандидатські (3 кандидата медичних наук, 1 кандидат біологічних наук).

За результатами наукової роботи д.мед.н. В.А Жовнір. має більш ніж  90 публікацій, 3 патенти на корисну модель, 1 патент на винахід, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір і 1клініческій протокол з акушерської помощі Пріказ МОЗ України № 764 від 01.10.2012 р

Громадська діяльність:

У 2009 році пройшов спеціалізацію на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика та отримав спеціальність «Організація охорони здоров’я».

З 2010 року головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія».

З 2011 року головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

З 2014 року головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча анестезіологія».

З 2014 року за Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2014 № 262 д.мед.н. В.А. Жовнір є членом постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів, виробів кардіохірургічного призначення та обладнання для закладів охорони здоров’я за заходами щодо попередження та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

З 2014 року є одним з членів робочої групи по розробці уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при легеневій гіпертензії у дітей.

В.А. Жовнір – почесний факелоносец Естафети Олімпійського вогню в Афінах 2004 р. за активну участь в гуманітарних, спортивних, медичних проектах спрямованих на профілактику, діагностику та лікування серцево-судинних захворювань у дітей.

У 2011 році був нагороджений Орденом святого Георгія Побідоносця.

В.А. Жовнір є одним з організаторів всамої масової спортивно-благодійної акції в Україні «Пробіг під каштанами», ідея – об’єднати зусилля сотень і тисяч людей, які власним прикладом прагнуть надихнути оточуючих на надання допомоги тим, хто її потребує.

Наукові інтереси:

Безкровна хірургія у дітей з вродженими вадами серця, легенева гіпертензія, стовбурові клітини, нанотехнології, новітні методики лікування та медикаменти які пов’язані з інтенсивною терапією, (ЕКМО) екстракорпоральна мембранна оксигенація.