Відділення кардіометаболічних захворювань

Серцево-судинні захворювання є основною причиною втрати працездатності та смертності людей, які страждають на цукровий діабет. Наявність діабету майже в 4 рази збільшує ризик інфаркту міокарду та інсульту. На кожні 1 % збільшення HbA1c ризик інсульту, ІХС та смерті збільшується з 10 до 30 %. Люди з діабетом 2-го типу мають у 2-6 разів вищий ризик смертності від серцево-судинних захворювань. У 30% пацієнтів після першого серцевого нападу виникає повторний протягом 1-го року. Цукровий діабет характеризується хронічним, тривало-прогресуючим та часто безсимптомним перебігом. Постановка діагнозу даної патології часто проводиться на етапі судинних ускладнень, що значно зменшує прогноз даних пацієнтів.

Тому така тенденція обумовила розвитку нового напряму надання медичної допомоги. Ми ставимо на перше місце взаємозв’язок між цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями та неможливість лікувати одну з проблем, випускаючи з поля зору іншу.

В Клініці для дорослих ДУ “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України” вперше у нашій країні засноване ВІДДІЛЕННЯ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, в якому надається комплексна допомога хворим із порушеним обміном речовин (порушення толерантності до глюкози, цукровий діабет тощо) та серцево-судинними захворюваннями.
У нашому відділенні працює програма “КАРДІОДІАБЕТ ОДНОГО ДНЯ”.

Що це за програма? Пацієнт із підозрою на поєднану кардіометаболічну патологію протягом одного дня проходить повне кардіологічне та ендокринологічне обстеження, яке включає: огляд кардіолога та ендокринолога, розширений перелік аналізів (крім стандартних — новітній моніторинг глікемії, глікований гемоглобін, біохімічну панель, оцінку функції нирок, обстеження щитоподібної залози), електро- та ехокардіографію, тест із фізичним навантаженням. Впродовж одного дня пацієнту надається вся інформація про стан його здоров’я.

При необхідності більш детального обстеження (коронарографія, КТ, МРТ, консультація нефролога, офтальмолога, кардіохірурга) — ми маємо всі можливості провести їх у нашому Центрі. У відділенні кардіометаболічних захворювань наявний повний спектр діагностично-лікувальних можливостей для введення пацієнтів із кардіологічною патологією та ендокринними порушеннями обміну (зокрема цукровим діабетом).

Відділення кардіометаболічних захворювань є підрозділом кардіоцентру, де за необхідності, крім терапевтичного лікування можливе будь-яке втручання на серці та судинах, якого можуть вимагати кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету.

Лікарі відділення

Маньковський Борис Микитович Чл.-кор. НАМН України, проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. Відділом Кардіоваскулярної діабетології Центру, зав. кафедри діабетології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика. Голова правління Української діабетологічної асоціації

Марушко Євген Юрійович Завідувач Відділення кардіометаболічних захворювань, провідний науковий співробітник, к.мед.наук, лікар-кардіолог вищої категорії

Саєнко Яніна Андіївна Лікар-ендокринолог, к.мед.н., провідний науковий співробітник відділу

Озерянська Ольга Євгеніївна Лікар-ендокринолог вищої категорі

Джунь Яна Юріївна Молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог

Монашненко Ольга Олександрівна Лікар-ендокринолог, молодший науковий співробітник відділу

Вебс Данило Костянтинович Лікар-кардіолог

Ластівка Катерина Романівна Лікар-невролог, психотерапевт

but this is fine as the battery will work for two years without problems. You do not need to reset or wind the watch. This TAG Heuer Monaco 55 is only available through the PCA in a limited edition of 55 pieces for the price of $5 fake rolex submariner for sale , starting in July. best fake rolex Today, to show all the mechanical parts. By having all these racks, but it could also be modified for a 15-minute register. The Venus calibre 178 derived from calibre 175 which was created in the late 1930s and competed with the offerings of Lemania.