Відділення дитячої кардіології та кардіохірургії

Приорітетні напрямки роботи відділення:

  1. Пацієнтивід 3 до 18 років з вродженимивадамисерця – у відділення виконується повна первинна діагностика, диспансерний нагляд за раніше виявленими, прооперованими ВВС, проводиться медикаментозна, ендоваскулярна, кардіохірургічна та інтенсивна терапіядітей з ВВС.
  2. Підлітки та дорослі пацієнти з вродженими вадами серця (GUCH – пацієнти) – у відділенні надається допомога не лише первинним пацієнтам підліткового та дорослого віку з ВВС, але й пацієнтам, що раніше (в новонародженості та молодшому дитинстві) були проперовані з приводу складних ВВС, а тепер потребують повторних операції, ендоваскулярних втручань та медикаментозної терпії.
  3. Пацієнти з єдиним шлуночками серця (Товариство Фонтенів України) – у відділенні проводяться оперативні втручання та кардіологічна реабілітація пацієнтів з одношлуночковою гемодинамікою. Впроваджені нами кардіохірургічні методики та схеми післяопераційного лікування допомогають пацієнтам швидше адаптуватися та відновлюватися в умовах нової циркуляції кровообігу.
  4. Гібридні операції – новаторський напрямок корекції ВВС, під час яких використовуються не лише кардіохірургічні, але і ендоваскулярні методики.
  5. Пацієнти з легеневою гіпертензією – у відділенні проводиться медикаментозне та інтенсивне лікування пацієнтів з легеневою гіпертензією та комплексом Ейзенменгера, до операційна підготовка та після операційна реабілітація пацієнтів після пересадки серця та легень .
  6. Пацієнти з патологією міокарду – кардіологи нашого відділення обстежують та проводять медикаментозну та інтенсивну терапію пацієнтам за патологією міокарда (кардіоміопатіями та міокардитами). Проводяться кардіохірургічні втручання при деяких видах кардіоміопатій.
  7. Косметичні розрізи – кардіохірурги нашого відділення проводять закриття простих дефектів перегородок шляхом мініторакотомії та бокової торакотомії.
  8. Хірургія аортального клапана у дітей та підлітків (пластичні операції, заміна аортального клапана (операція Росса, протезування, неокуспідалізація).
  9. Сумісні операції з спеціалістами іншого профілю (ортопеди, онкологи, тощо).