Участь у науково-практичній конференції “Актуальні питання фармакології та медичної біохімії”

15-16 жовтня 2020 року Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова на базі Кафедр фармакології й біологічної та загальної хімії, за підтримки Асоціації фармакологів України та Українського біохімічного товариства була проведена Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фармакології та медичної біохімії, присвяченої 100-річчю з дня народження проф. О.О. Столярчука. Фахівцями лабораторії було представлено тези на тему: “ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ SODIUM DODESIL SULFAT НА ЦИТОТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО МАТРИКСУ”.

Ознайомитися з матеріалами конференції