Ялинська Тетяна

Ялинська Тетяна Анатоліївна народилася 22 травня 1970 року, в місті Уральськ, Казахстан.

Професійний шлях

 • В 1995 році закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, а в 1996 році закінчила інтернатуру зі спеціальності «Радіологія».
 • З 1996 по 1999 рр. працювала на посаді лікаря-рентгенолога рентгено-радіологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні №1.
 • З 1999 по 2007 рр. працювала лікарем-рентгенологом відділення ядерно-магнітного резонансу лікувально-діагностичного центру Республіканської Клінічної лікарні ЛОО при КМ України (перейменовано в клінічну лікарню «Феофанія»).
 • З 2002 по 2005 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі «Променева діагностика, променева терапія» Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
 • В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Магнітно-резонансна томографія в ранній діагностиці гострого ішемічного інфаркту головного мозку».
 • З 2007 р. і по теперішній час працює завідувачем відділення променевої діагностики ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”.

Стаж роботи за спеціальністю понад 19 років. Член виконкому Асоціації Радіологів України. Асистент кафедри «Променева діагностика» НМАПО ім. П.Л. Шупика. Автор та співавтор понад 90 наукових робіт. Офіційний захист докторської дисертації «Магнітно-резонансна та мультидетекторна комп’ютерна томографія в діагностиці та діагностичному супроводі лікування вроджених вад серця у дітей» відбувся 08.09.2015 р.

Основні напрямки роботи: кардіорадіологія: провадження МРТ та МДКТ в діагностику вроджених вад серця у дітей, МРТ при патології міокарда, консультативна та наукова робота.

Відділення променевої діагностики

 

Допомога Центра

 • Обстеження

  Ехокардіографія, пренатальне ЕХО-КГ, електрокардіографія (ЕКГ), цілодобове (холтерівське) моніторування ЕКГ.

 • Реабілітація

  Допоможемо не тільки стати здоровими Вам та Вашим дітям, але й зберехти здоров'я впродовж багатьох років!

 • Лікування

  Медикаментозна терапія. Оперативне лікування: Операції, Рентгенендоваскулярні операції.

 • Отримати допомогу

  Тут вказано яким чином потрапити на лікування до нашої установи