Центр дитячої кардіології


Національна академія наук України – за співпрацю з Центром
Раскрутка сайта раскрутка сайта 3 от Dobreff Studio.
лют. 23

Національна академія наук України – за співпрацю з Центром

Директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії доктор медичних наук, професор Ілля Ємця виступив на засіданні Президії Національної академії наук України з доповіддю «Довголіття-Кардіо»: інноваційний досвід імплантації клапанів серця».

Президія відзначила, що на базі Центру виконуються важливі роботи з розробки та впровадження інноваційних пристроїв для лікування набутих вад серця. Спільно із колегами з Німецького кардіологічного центру Мюнхена (Deutsches Herzzentrum München) розроблено інноваційний метод ендоваскулярних втручань: запропоновано технологію транскатетерної імплантації протезу аортального клапана власного виробництва та ендоваскулярної заміни мітрального клапана серця у літніх людей.

Отримано позитивні результати двох процедур транскатетерної імплантації протезу аортального клапана серця власного виробництва пацієнтам, яким традиційне хірургічне лікування було протипоказане через неприйнятно високий ризик.

На засіданні відзначалося, що головною проблемою, яка перешкоджає широкій доступності даного методу лікування не тільки в Україні, але і за кордоном, є надзвичайно висока вартість процедури. В результаті аналізу шляхів оптимізації економічної ефективності даного методу лікування було встановлено, що перенесення виробничих потужностей закордонних установ, на яких виготовляються окремі компоненти даного медичного продукту, у вітчизняні, може зменшити його собівартість приблизно в 10 разів.

Результатом співробітництва установ НАН України та Центру може стати автономне вітчизняне виробництво клапанних протезів для заміни аортального та, в перспективі, мітрального клапанів з повним циклом, починаючи з тестування окремих компонентів протеза власного виробництва закінчуючи впровадженням в клінічну практику.

За підсумками розгляду доповіді Іллі Ємця Президія, зокрема, постановила вважати доцільним подальший розвиток співробітництва наукових установ НАН України і Центру. Підтримано ідею розроблення окремих компонентів пристроїв медичного призначення (штучний клапан серця) для лікування захворювань системи кровообігу, створення та клінічні випробування цілісних виробів медичного призначення для лікування захворювань системи кровообігу.

Прийнято рішення створити робочу групу із залученням представників Центру й зацікавлених відділень НАН України для підготовки відповідних заходів щодо проведення спільних досліджень. Робоча група у двомісячний термін має підготувати проект угоди про наукове та науково-технічне співробітництво між Національною академією наук та Центром і проект плану заходів з реалізації спільних напрямів досліджень.

В обговоренні доповіді Іллі Ємця виступили директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова доктор медичних наук, професор Василь Лазоришенець, його перший заступник доктор медичних наук, професор Анатолій Руденко, доктор медичних наук, професор заступник директора з наукової роботи кардіохірургічного профілю Пауль Фогт, доктор економічних наук, професор, академік НАН Валерій Геєць та інші.

Прокоментувати: