Надія Миколаївна Руденко

Заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю, завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Освіта

 • Лебединське медичне училище – 1971-1974 рр., диплом з відзнакою.
 • Київський медичний інститут, факультет педіатрії – 1974-1980 рр., диплом з відзнакою. Під час навчання була іменним стипендіатом.
 • Інтернатура з педіатрії на базі дитячої спеціалізованої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» – 1980-1981 рр.
 • Аспірант за спеціальністю педіатрія, Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії – 1986-1989 рр.
 • Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Диспансеризація дітей з вродженими вадами серця за даними м. Києва, визначення оптимальних термінів хірургічного лікування» – 1989 р.
 • Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 01.04 – «серцево-судинна хірургія» – 2002 р.
 • Захистила докторську дисертацію за темою: «Система надання невідкладної допомоги дітям першого року життя зі складними вродженими вадами серця» – 2003 р.
 • Присвоєно вчене звання професора за спеціальністю14.01.04 – «серцево-судинна хірургія» – 2012 р.
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ президента України №138/2018 від 19.05.2018 р.).

Кар’єра

 • Дільничний педіатр дитячої поліклініки №2 Мінського району м. Києва – 1981-1982 рр.
 • Завідуюча педіатричним відділенням дитячої поліклініки №2 Мінського району м. Києва – 1982-1986 рр.
 • Старший, а потім – провідний науковий співробітник відділення хірургічних методів лікування дітей з вродженими вадами серця Київського НДІ серцево-судинної хірургії – 1989-1992 рр.
 • Вчений секретар Національного інституту серцево-судинної хірургії
  імені М.М. Амосова НАМН України – 1992-2004 рр.
 • Заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю – 2004 р. по теперішній час.
 • Завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика
  – 2011 р. по теперішній час.

Досягнення

Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – 2010 р.

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – 2016 р.

В 2017 році створено громадську організацію «Українська асоціація дитячої кардіології», професор Н. М. Руденко обрана Президентом Асоціації.

Н. М. Руденко – член Асоціації серцево-судинних хірургів України, член редколегії журналів «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Вісник серцево-судинної хірургії».

Автор понад 260 наукових праць, із них патентів – 14, основних навчально-методичних праць – 14, опубліковано 3 монографії. Підготувала 7 кандидатів медичних наук. Під її керівництвом виконується підготовка 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Н. М. Руденко проводить велику роботу по розробці нових сучасних методів діагностики та лікування складних вроджених вад серця у новонароджених і немовлят, що сприяло покращенню ранньої діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи та результатів їх хірургічної корекції. Під керівництвом Н. М. Руденко розпочата і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної і кардіохірургічної допомоги новонародженим.

Н. М. Руденко входила до складу робочих груп по підготовці протоколів лікування захворювань серця і легень: «Ведення вагітності та  пологів у вагітних з пренатально встановленими вродженими вадами серця плода» 2012 р., «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит» 2012 р., «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги легенева гіпертензія у дорослих» 2016 р., «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги легенева гіпертензія у дітей» 2016 р.

Н. М. Руденко проводить велику консультативну  роботу, щоденно консультує пацієнтів зі складними та критичними вродженими вадами серця з усіх регіонів України. Під її керівництвом проводяться щотижневі клінічні розбори пацієнтів, яким плануються різні види хірургічних втручань.

Своєю багаторічною сумлінною працею Н. М. Руденко внесла вагомий внесок в розвиток сучасної дитячої кардіології та кардіохірургії в Україні.

Наукові інтереси

Наукове обґрунтування організації допомоги підліткам та дорослим з вродженими вадами серця.

Біографія

Народилася 8 серпня 1956 року в с. Краснопілля Сумської області. Батько – робітник, мати – медсестра. Заміжня, має 2-х дітей: сина – 1979 р. н. і доньку – 1983 р. н.