Кафедра

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

 

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ

 

В 2011 році в Національній медичній академії імені П.Л. Шупика заснована нова кафедра – кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії.

Клінічною базою кафедри є ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

Особливістю навчання на кафедрі є можливість максимального залучення слухачів у практичну роботу Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який має найбільший в Україні досвід діагностики та лікування вроджених вад серця, в тому числі критичних, порушень серцевого ритму та патології міокарду у дітей та дорослих. Викладачі кафедри є практикуючими лікарями з великим досвідом роботи в Центрі.

Навчання на циклах ТУ безкоштовне, гуртожиток надається.

Для відрядження спеціалістів необхідно надіслати клопотання на електронну адресу кафедри (cardio.nmapo@gmail.com) або факсом на кафедру (044 2065028) або на адресу НМАПО імені П.Л. Шупика: 04112- м. Київ, вул Дорогожицька, 9, канцелярія.

У відповідь ви отримаєте путівку на цикл тематичного удосконалення.

Наші контакти:

04050, м. Київ, вул. Мельникова 24
Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії
тел. / факс: (044) 206-50-28;
E-mail: cardio.nmapo@gmail.com

Канцелярія НМАПО – (044) 440 02 46, 205-49-46, office@nmapo.edu.ua
Довідка НМАПО – (044) 205 49 46, (044) 440 99 16
Відділ тематичного удосконалення НМАПО – (044) 205 48 25

 

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

Ректору Національної медичної академії
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
академіку АМН України
професору Вороненку Ю.В.

 

Клопотання.

Адміністрація назва закладу ОЗ просить Вас виділити путівку на цикл тематичного удосконалення назва циклу, який проводиться на кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії дата проведення циклу для лікаря спеціальність ПІБ. Стаж роботи за спеціальністю ___ років.

 

Дата                                                                                                                                        М.П.

Підпис керівника установи

 

 

Розклад циклів тематичного удосконалення на кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії на 2018 рік.

ТУ Основи ехокардіографії у дітей 10.01 – 23.01.18
Ту Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування 29.01 – 27.02.18
ТУ Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей 01.03 – 30.03.18
Ту Критичні вроджені вади серця у дітей раннього віку 02.04 – 30.04.18
Ту Порушення ритму серця у дітей 10.05 – 23.05.18
ТУ Основи ехокардіографії у дітей 10.05 – 23.05.18
Ту Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді 24.05 – 22.06.18
Ту Тактика ведення пацієнтів з вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді 04.09 – 03.10.18
Ту Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування 04.10 – 02.11.18
ТУ Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей 05.11 – 04.12.18
Ту Актуальні питання дитячої кардіології в практиці лікарів педіатричного профілю 10.12 – 21.12.18
ТУ Основи ехокардіографії у дітей 10.12 – 21.12.18

 

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри: заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н.,  професор Руденко Надія Миколаївна, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Руденко Н.М. створила школу дитячих кардіологів в Україні, постійно займається підвищенням їх кваліфікації та професійного рівня шляхом проведення науково-практичних семінарів і конференцій в регіонах країни, навчання кардіологів на робочому місці в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Під керівництвом Руденко Н.М. в 2003 році розпочата і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної і кардіохірургічної допомоги новонародженим, проводиться виконання науково-дослідних робіт по розробці нових сучасних методів діагностики і лікування складних та критичних вроджених вад серця у новонароджених і немовлят. Впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я сприяло покращенню ранньої діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи та результатів їх хірургічної корекції.

Руденко Н.М. автор більше 250 наукових робіт, в т. ч. 3 монографій та 8 патентів на винахід. Своєю багаторічною сумлінною працею, зразковим виконанням службових обов’язків Руденко Н.М. внесла вагомий внесок в розвиток системи охорони здоров’я України, нагороджена «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня.

Викладачі кафедри:

Професор: заслужений лікар України, д. мед. н., професор  Ємець Ілля Миколайович, лікар хірург серцево-судинний вищої категорії, директор ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»

Доценти:

  • ст. н. с., к. мед. н. Романюк Олександр Миколайович, завуч кафедри, лікар хірург серцево-судинний вищої категорії, провідний фахівець ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» в хірургії вроджених вад серця у дітей, в тому числі хірургії аортального клапана, малоінвазивній кардіохірургії.
  • к. мед. н. Доронін Олександр Володимирович; відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, хірург серцево-судинний вищої категорії, провідний фахівець ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» в хірургічному лікуванні порушень ритму серця у дітей та дорослих
  • к.мед.н. Лєбєдь Євгенія Ігорівна, лікар кардіолог вищої категорії, провідний фахівець ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» в діагностиці та лікуванні вроджених вад серця у дорослих.
  • к. мед. н. Серденко Богдан Богданович, хірург серцево-судинний вищої категорії, відповідальний за наукову роботу на кафедрі, провідний фахівець ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» в хірургічному лікуванні вроджених вад серця у дітей та дорослих, малоінвазивній кардіохірургії.

Асистенти: Артеменко Євгенія Олександрівна, секретар вченої ради педіатричного факультету, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, провідний фахівець ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» в області діагностики вроджених вад серця та патології міокарду у дітей, ехокардіографії у дітей.