Андрій Віталійович Максименко

Головний лікар ДУ «Науково практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України, доктор медичних наук.

E-mail: info@cardio.org.ua

Освіта:

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» – 2003 р.

Після проходження інтернатури на базі НМУ імені О.О. Богомольця отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія» 2003-2005р.

У 2006 році спеціалізація «Хірургія серця і магістральних судин».

В 2006 р. вступив до заочної аспірантури Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія». Запланував дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук за темою: «Ендоваскулярна балонна  атріосептостомія під контролем ехокардіографії при вроджених вадах серця у новонароджених». В 2010 році успішно пройшов офіційний захист роботи та отримав звання кандидата медичних наук.

У 2019 році захистив дисертацію на тему «Рентгенендоваскулярні операції при вроджених вадах серця у немовлят» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Серцево – судинна хірургія».

 

Кар`єра:

 • Лікар-хірург відділення хірургії та реанімації новонароджених в ІССХ АМНУ ім. М.М. Амосова – 2003-2005 рр.
 • Молодший науковий співробітник у відділенні рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії  ДУ «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України (НПМЦДКК)  – 2005-2006 рр.
 • Науковий співробітник в відділенні рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії ДУ«НПМЦДКК»МОЗ України – 2006 по 2008 рр.
 • В 2008 р. переведений на посаду старшого наукового співробітника відділення
 • Лікар-хірург відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії за сумісництвом з 2009 р.
 • З 2009 є відповідальним за надання ургентної та екстреної допомоги дітям з критичними вродженими вадами серця в ДУ «НПМЦДКК» МОЗ України
 • З 2007  по 2013 рр. був відповідальним за організацію телемедицини Центру
 • У 2012 році проходив стажування у Seattle Children`s Hospital (USA) в рамках International Child Health Program.
 • Завідувач науково-консультативного відділу з рентген-хірургічними методами лікування дітей раннього віку ДУ «НПМЦДКК» МОЗ України – 2014-2019 рр.
 • Голова етичного комітету ДУ «НПМКДКК» МОЗ України з 2011 по 2019 рр.
 • Виконуючий обов’язки наукового секретаря ДУ «НПМКДКК» МОЗ України
 • Виконуючий обов’язки завідувача відділенням ренгенангіографії та ендоваскулярної хірургії з 2019 р.

 

Досягнення:

З 2003 р. самостійно виконав більше 3500 ендоваскулярних катетеризацій, з них більше 1400 оперативних втручань. Завдяки набутим практичним навичкам та знанням він  вперше в Україні розробив та впровадив в клінічну практику ряд нових методик та методів діагностики та лікування вад серця у дітей. Найбільш визначні з них – перфорація клапана легеневої артерії при Тетраді Фалло, атріосептостомія під контролем виключно ехокардіографії за межами спеціалізованого стаціонару, стентування відкритої артеріальної протоки у новонароджених, стентування вихідного тракту правого шлуночка при вадах серця. Удосконалена індивідуальна хірургічна техніка дозволила знизити рівень ускладнень та підвищити ефективність втручань до показників провідних Європейських спеціалізованих центрів.

За час роботи опубліковано 99 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах, в тому числі 11 патентів на корисну модель, один патент на винахід, 4 інформаційних листа з яких два по нововведенню в системі охорони здоров’я. Виступав з доповідями на численних кардіохірургічних конференціях з міжнародною участю та всесвітніх конгресах кардіологів і кардіохірургів. За час наукової діяльності був відповідальним виконавцем двох наукових тем відділу та співвиконавцем двох наукових тем (назви тем: «Розробити та впровадити систему ранньої діагностики вроджених вад серця» 2007-2009 ДЗ07.00.05, «Удосконалити та впровадити ендоваскулярні методи лікування критичних вроджених вад серця» 2008-2010 ГК08.00.08, «Оптимізація легеневого кровотоку при ціанотичних вроджених вадах серця ендоваскулярним методом» 2011-2013рр ГК11.00.12., «Ендоваскулярні втручання у дітей, що перенесли кардіохірургічні операції з приводу складних вроджених вад серця» 2014-2016 рр ГК.14.00.183, «Розробити технології РЕВ лікування складних та критичних вроджених вад серця з вентрикуло-артеріальною обструкцією у дітей першого року життя» 2017-2019 рр. ГК.17.00.23)).

 

Наукові інтереси:

сучасні методи діагностики та ендоваскулярного лікування дітей з вродженими вадами серця, критичні уроджені вади серця.