Андрій Максименко

Завідувач науково-консультативним відділом з рентгенхірургічними методами лікування дітей раннього віку, лікар-хірург серцево-судинний, кандидат медичних наук.

  

Професійний шлях

 • У 2003 р. закінчив Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа». Після проходження інтернатури на базі НМУ ім. О.О.Богомольця, отримав спеціалізацію «Хірургія».
 • З 2003р працював лікарем-хірургом відділення хірургії та реанімації новонароджених в ІССХ АМНУ ім. М.М. Амосова.
 • У 2006 році перейшов на посаду наукового співробітника у відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
 • З 2009 є відповідальним за надання ургентної та екстреної допомоги дітям з критичними вродженими вадами серця. За час роботи проходив навчання та стажування в провідних кардіохірургічних клініках світу, а саме: Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки.
 • З 2014 року займає посаду завідувача науково-консультативного відділу з рентген-хірургічними методами лікування дітей раннього віку.

На сьогоднішній день має найбільший досвід ендоваскулярного лікування вроджених вад серця у дітей молодшого віку на Україні. За час роботи виконав більше 2500 ендоваскулярних втручань. Вперше на Україні, завдяки набутим знанням та практичним навичкам, розробив та впровадив у клінічну практику ряд нових методів діагностики та лікування вад серця у дітей. Найбільш визначні з них - перфорація клапана легеневої артерії при Тетраді Фалло, атріосептостомія під контролем ЕхоКг біля ліжка хворого, стентування відкритої артеріальної протоки у новонароджених.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук за темою: «Ендоваскулярна балонна атріосептостомія під контролем ехокардіографії при вроджених вадах серця у новонароджених». Є автором близько 70 друкованих робіт у вітчизняних та іноземних наукових журналах, в тому числі має 6 патентів на корисну модель та один патент на винахід. Виступав з доповідями на 7 кардіохірургічних конференціях з міжнародною участю. Був делегатом 6 всесвітніх конгресів кардіологів і кардіохірургів.

Удосконалена індивідуальна хірургічна техніка дозволила знизити рівень післяопераційних ускладнень та ефективність втручань до показників кращих світових спеціалізованих центрів, а впроваджені новітні технології сприяли значному розширенню спектру серцево-судинної патології, що підлягає малоінвазивній корекції.

 

Допомога Центра

 • Обстеження

  Ехокардіографія, пренатальне ЕХО-КГ, електрокардіографія (ЕКГ), цілодобове (холтерівське) моніторування ЕКГ.

 • Реабілітація

  Допоможемо не тільки стати здоровими Вам та Вашим дітям, але й зберехти здоров'я впродовж багатьох років!

 • Лікування

  Медикаментозна терапія. Оперативне лікування: Операції, Рентгенендоваскулярні операції.

 • Отримати допомогу

  Тут вказано яким чином потрапити на лікування до нашої установи